Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Доступ до публічної інформації

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Надання публічної інформації Чернівецьким державним комерційним технікумом здійснюється у відповідь на запит на отримання публічної інформації.

 

 1. Статут ЧДКТ
 2. Зміни до статуту від 2011 р.
 3. Зміни до статуту від 2013 р.
 4. Колективний договір
 5. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ЧДКТ
 6. Перспективний план розвитку ЧДКТ на 2013-2017 роки
 7. Концепція розвитку ЧДКТ на 2013-2017 роки
 8. Звіт директора за 2015 рік

Документи, пов'язані з організацією освітнього процесу:

 1. Положення про ЧДКТ
 2. Положення про педагогічну раду ЧДКТ
 3. Положення про методичну раду ЧДКТ
 4. Положення про методичний кабінет ЧДКТ
 5. Положення про денне відділення ЧДКТ
 6. Положення про циклову комісію у ЧДКТ
 7. Положення про студетський парламент ЧДКТ
 8. Положення про студентський гуртожиток ЧДКТ
 9. Положення про організацію освітнього процесу у ЧДКТ
 10. Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення у ЧДКТ
 11. Інформація про діяльність органів студентського самоврядування у ЧДКТ
 12. Положення про науково-дослідну роботу студентів у ЧДКТ
 13. Положення про організацію студентського наукового товариства "Меркурій" у ЧДКТ
 14. Положення про організацію контролю за навчально-виховним процесом у ЧДКТ
 15. Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії у ЧДКТ
 16. Рішення педрад (витяг) 2015/2016 н.р.

 

Інформація щодо проведення тендерних процедур:

 1. Річний план закупівель на 2016 рік
 2. Огрунтування застосування переговорної процедури закупівель
 3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі
 4. Повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції
 5. Звіт про результати проведення переговорної процедури закупівлі

Фінансова інформація

 1. Кошторис на 2016 рік
 2. Положення про бухгалтерську службу
 3. Штатний розпис на 2016 рік
 4. Звіт за 2015 рік
 5. Плата за навчання
 6. Кошторис на 2018 рік

Наказ про заборону обігу готівкових коштів у технікумі

 

© 2005-2020, Чернівецький державний комерційний технікум