Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Кадрове забезпечення

Праця вчителя має бути дійсно вільною, творчою, позбавленою тиску «згори», чітко регламентованою нормативними документами і визначатися тільки базовими державними програмами. Підготовка спеціалістів значною мірою залежить від професіоналізму викладацького складу. Всього в технікумі працює 56 досвідчених викладачів та майстрів виробничого навчання. 

Кваліфікаційний склад викладачів та майстрів виробничого навчання:

кандидатів наук 1    
викладачів вищої категорії 25    
    з них мають такі педагогічні звання:  
    викладач-методист 17
    старший викладач 2
вихователь гуртожитку 2    
спеціаліст І категорії 3    
спеціаліст II категорії 7    
спеціалістів 6    
практичний психолог 2    
майстри виробничого навчання 4    
    з них мають такі педагогічні звання:  
    майстер виробничого навчання І категорії 2
завідувач бібліотекою 1    
сумісників 4    


Розподіл викладачів та майстрів виробничого навчання за педагогічним стажем

 

Стаж педагогічної роботи
Кількість осіб
% до загальної кількості
До 3 років              1
2,1
Від 3 до 5 років               5
11,6
Від 5 до 10 років               5
4,7
Від 10 до 20 років
             17
39,5
Від 20 до 30 років               11
25,6
Понад 30 років
              7
16,3

 

Викладачі та майстри виробничого навчання технікуму об'єднані у 6 циклових комісій, а саме:

 

  1. Товарознавчих і комерційних дисциплін
  2. Обліково-економічних дисциплін
  3. Технологічних дисциплін
  4. Природничо - математичних дисциплін
  5. Суспільних дисциплін та фізичного виховання
  6. Гуманітарних дисциплін

Адміністрація технікуму приділяє належну увагу регулярному підвищенню кваліфікації педагогічних кадрів на базі Полтавського університету економіки і торгівлі, Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької обласної державної адміністрації та ДЗВО "Університет менеджменту освіти" Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти.

© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум