Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Новини

АКРЕДИТАЦІЙНА ЕКСПЕРТИЗА

Сьогодні, 18 червня 2019 р., у Чернівецькому державному комерційному технікумі розпочали роботу експертні комісії з метою проведення первинної акредитаційної експертизи ОПП:

1. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:

Щербак Валерія Геннадіївна - завідувач кафедри підприємництва та бізнесу Київського національного університету технологій та дизайну, доктор економічних наук, професор, голова комісії;

Макаренко Юлія Михайлівна - голова циклової комісії економічних дисциплін Маслівського аграрного коледжу ім. П. X. Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету.

2. Облік і оподаткування зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:

Маргасова Вікторія Геннадїївна  - завідувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Чернігівського національного технологічного університету, доктор економічних наук, голова комісії;

Сахарова Ольга Миколаївна - завідувач відділення обліково-економічних та фінансових дисциплін Маріупольського коледжу Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, викладач вищої категорії.

3. Харчові технології зі спеціальності 181 Харчові технології за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст у складі:

Валько Микола Іванович - завідувач кафедри харчових технологій Херсонського національного технічного університету, доктор технічних наук, професор, голова комісії;

Полещук Олена Юріївна - голова циклової комісії харчових технологій Каховського державного агротехнічного коледжу.

         У перший день своєї роботи експертні комісії вивчали матеріально-технічну базу технікуму, забезпечення викладання товарознавчо-комерційних, обліково-економічних і технологічних дисциплін та розпочали написання експертних контрольних робіт.

ІІ день акредитаційної комісії

 

ІІІ день акредитаційної комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 18.06.2019
© 2005-2019, Чернівецький державний комерційний технікум