Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Новини

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ

12.04.2019 р. викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін, кандидат фізико-математичних наук Олександра Чобан провела у групі ХТ-109 відкрите заняття з фізика та астрономії на тему «Електричний струм в електролітах». Ця тема є продовженням вивчення великого розділу фізики «Електричний струм у різних середовищах». Метою заняття було  з’ясування   особливості проходження струму в рідинах, зокрема  в електролітах; створити ситуацію успіху; вдосконалювати вміння працювати у парах. Було розглянуто явища електролітичної дисоціації, електролізу. Значна частина заняття була відведення на розгляд питання практичного застосування процесу електролізу. В наслідок того, що електроліз є основою принципу дії акумуляторів  і батарейок, студентам було запропоновано розгляд питання про сортування сміття та негативний вплив таких пристроїв на навколишнє середовище.

       Вивчення нового матеріалу проводилось із посиленою інтеграцією таких предметів як хімія та екологія. На певних етапах  заняття проводились наочні демонстрації, які давали можливість створювати проблемну ситуацію. Під час лекції викладач використовувала велику кількість графічного матеріалу у вигляді електронної презентаціїї, також студентам було запропоновано роздатковий матеріал, який містив стислий зміст лекції. У кінці заняття студентам було продемонстровано альтернативну батарейку на основі лимону і цим самим закладено початок роботи над навчальним проектом «Альтернативні джерела енергії».

 12.04.2019
© 2005-2019, Чернівецький державний комерційний технікум