Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Новини

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ

 

                       У вівторок, 5 грудня, викладач циклової комісії природничо-математичних дисциплін Зінаїда Василівна Абрамчук провела у групі  ХТ-105 відкрите заняття з неорганічної хімії. Тема лабораторної роботи « Хімічні  властивості  металів  побічних  підгруп  на  прикладі  сполук  феруму». Методичною  направленістю заняття було  дослідження   хімічних  властивостей  сполук   феруму  з використанням  проблемного   експерименту.

                          На початку заняття викладач зазначила, що в    сучасному світі кожний    

               випускник, а особливо майбутній технолог харчового виробництва, зобов’язаний 

вміти  вирішувати  проблемні ситуації. Далі Зінаїда Василівна  зробила це на рівні лабораторного експерименту, запропонувавши студентам дати відповідь на такі проблемні питання:

1. Чому  добуваємо  нерозчинні гідроксиди   необхідні  для   даної роботи?

2. Які рівняння реакцій в дослідах з  Zn(NO3) і  NaOH ?

3.  Універсальний  індикатор в  Na2CO3 -   синій , а  FeSO4- червоний.      

    Пояснити чому?

Студенти, розділившись на три групи,  організовано,  з  дотриманням   техніки  безпеки,  досліджували       основні  і  амфотерні  властивості сполук   феруму. З  цікавістю  шукали шляхи  рішення проблем, які поставила перед ними викладач. Аналіз  дослідів   і  експериментальних   задач  проводили  з коментарем  і  записами  на  дошці.  Групи між собою також і змагались, щоб крім основної роботи  отримати  ще  і додаткову   експериментальну   задачу. Після її розв’язання отримували додаткові бали до основної оцінки.

Колеги, обговоривши дане заняття, відмітили високий методичний рівень його проведення.

 

 

 

 07.12.2017
© 2005-2017, Чернівецький державний комерційний технікум