Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Новини

Запрошуємо до участі у конференції

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі регіональної учнівсько-студентської науково-практичної заочної Інтернет-конференції:

“Пріоритети економічного розвитку країни (регіону): проблеми сьогодення та перспективи”


      Головні напрями роботи:
      -    Сучасна економіка: досвід, проблеми і перспективи розвитку.
      -    Проблеми теорії та практики економіки в умовах інтеграційних процесів в Україні.
      -    Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення.
      -    Актуальні проблеми розвитку конкурентоспроможності економіки.


          Тематика робіт може передбачати розкриття широкого спектру проблем. Конкретну тему в рамках напрямів роботи учасник пропонує та обирає на ВЛАСНИЙ розсуд,  наприклад:


Чому інвестору вигідно вкладати кошти саме в мою область (місто, село)?
Розвиток аграрного бізнесу та його вплив на стан довкілля.
Як реформувати податкову систему України?
Розвиток туристичної індустрії в Україні (регіоні): стан, проблеми, перспективи.

          Мета конференції – сприяння обміну інформацією та результатами дослідження, їх публікація, набуття наукового досвіду для подальшого орієнтування молоді як активного учасника стратегічного розвитку українського суспільства, активізація наукової роботи учнів загальноосвітніх і професійно-технічних закладів та студентів навчальних закладів І-ІІ р.а.

         Форма участі в конференції:  заочна

        До участі запрошуються учні 9 - 11 класів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, учнів професійно-технічних закладів, студенти вищих  навчальних закладів І-ІІ р.а.


Кожний автор статті отримає сертифікат учасника конференції
Мова конференції: українська.
Останній день подачі документів на участь у конференції: 25 грудня 2015 року
Час публікації і розсилки збірника: січень 2016 року
Організатори: Чернівецький державний комерційний технікум, циклова комісія обліково-економічних дисциплін
Контактна інформація: (понеділок-п’ятниця, з 09:00 до 16:00).
Тел./факс: 54 – 81 – 15;  Мобільний телефон: 099 355 77 36
E-mail: dktcv@ukr.ua
Web: http://www.chdkt.cv.ua

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику, який можна буде отримати електронною поштою чи особисто за адресою: м.Чернівці, вул. Руська, 194 «З».

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


           Обсяг статті – не менше 5 повних сторінок.
          Оформлення тексту: MS Word, шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5; абзац – 1,25 см. Поля: ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Вирівнювання – по ширині, орієнтація аркуша – книжкова.
          У верхньому правому куті першої сторінки зазначаються прізвище та ініціали автора (співавторів). Нижче – назва вищого навчального закладу. Через два інтервали по центру сторінки – назва доповіді великими літерами, ще через два інтервали – текст. По закінченню тексту через один інтервал надається список використаних джерел. Посилання на літературу по тексту – у квадратних дужках.
         Формуючи список використаних джерел, вирівнювання ставте по ширині та розміщуйте в алфавітному порядку.
          -   Статті друкують за редакцією авторів.
          -   Відповідальність за зміст, граматичну та стилістичну правильність текстів матеріалів несе автор.

          Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА.

         За додатковими довідками з питань, що можуть виникати в учасників, просимо звертатися за телефоном:   099 355 77 36
або  за електронною адресою:  dktcv@ukr.net

                
Заявка
на участь в обласній учнівсько-студентській науково-практичній заочній Інтернет-конференції:
“Пріоритети економічного розвитку країни (регіону): проблеми сьогодення та перспективи”

 

Прізвище    
Ім’я    
По батькові    
Навч. заклад    
Клас, курс, спеціальність    
Напрям роботи    
Тема доповіді    
Науковий керівник (ПІП, посада)    
Поштова адреса (куди надсилати матеріали)    
E-mail    
Мобільний тел.    

 06.11.2015
© 2005-2020, Чернівецький державний комерційний технікум