Меркурій
  
Чернівецький державний комерційний технікум
ЛІЦЕНЗІЯ
АВ № 506243
від 29.01.2010

Новини

II Регіональна науково-практична конференція

         28 квітня 2015 року пройшла II Регіональна науково-практична конференція «Сучасні педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці молодших спеціалістів: методологія, теорія, досвід, проблеми».
            Основним завданням проведення конференції було створення дискусійної панелі для висвітлення досягнень у галузі вдосконалення і відпрацювання моделей педагогічних інноваційних методик підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації.
           На конференції розглядалися проблемні питання з педагогіки, методології, дидактики освітньої галузі у формуванні професійних компетенцій фахівця.
            Тема науково-практичної конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики.
При вивченні дисциплін загальноосвітнього циклу належне місце посідає використання методу проектів. Із темою «Особливості використання методу проектів при вивченні хімії студентами спеціальності «Виробництво харчової продукції» (з досвіду застосування у Чернівецькому державному комерційному технікумі) ознайомила викладач хімії  Зінаїда  Василівна Абрамчук. З власного досвіду використання методу проектів З. Абрамчук представила навчально-методичне забезпечення даної технології навчання.
           Всі учасники конференції, за підсумками роботи секції «Навчальна робота», спільно прийшли до єдино правильного висновку: «Навчально-виховний процес і, надалі, враховуючи різні методи і підходи до навчання і виховання із застосуванням прогресивних інновацій залишатиметься пріоритетним напрямом роботи навчального закладу».
У виховній роботі надто складно визначити чи виокремити найбільш важливе, головне.
          Викладач історії Чернівецького державного комерційного технікуму Тарас Іванович Савка в темі «З досвіду роботи національно-патріотичного виховання студентів у Чернівецькому державному комерційному технікумі» висвітлив основні заходи національно-патріотичного виховання, які відбуваються в межах навчального закладу і власну роботу з національно-патріотичного виховання зі студентами, демонструючи в презентації фотозвіти проведених виховних заходів.
         Масштабність конференції, глибина обговорюваних питань, рівень представництва її учасників засвідчили, що педагогічні працівники коледжів і технікумів Чернівецької області мають значний потенціал, виокремлюють і успішно реалізують педагогічні технології та інноваційні методики навчання в підготовці молодших спеціалістів.29.04.2015
© 2005-2022, Чернівецький державний комерційний технікум